benutten + borgen

Onze aanpak is erop gericht om de bedrijfsidentiteit ten volle te benutten en te borgen in de organisatie. Dat zorgt voor optimaal en duurzaam resultaat.

Wij verdiepen ons eerst in het bedrijf en de branche. Liefst lopen we een dagje mee. In een sessie met het management inventariseren we de fundamentele kenmerken van het bedrijf en koppelen die aan de ambities: welke kenmerken heb je nodig om de bedrijfsdoelen te realiseren? De uitkomsten toetsen we bij een aantal mede­werkers en klanten.

Daarna gaan we zaken ordenen. Hoe verhouden de huidige en gewenste identiteit zich tot elkaar? Welke focus is nodig? Welke rode draad zien we? Als alle puzzelstukjes op zijn plek zijn gevallen, geven we het management inzicht in de pijlers en de potentie van de bedrijfsidentiteit. Daarbij laten we zien wat keuzes en consequenties zijn van mogelijke oplossingsrichtingen.

Vervolgens werken we de gekozen oplossingsrichting uit tot één of meerdere concepten. Voor corporate communicatie, marketingcommunicatie, interne communicatie en/of employer branding. Net waar behoefte aan is. Pas als het aan alle kanten klopt, gaan we over tot de productie. Eventueel in nauwe samenwerking met bestaande leveranciers of specialisten uit ons netwerk. Maar daar stopt ons werk niet.

We helpen onze opdrachtgevers ook bij de interne uitrol en praktische uitvoering.
Zodat er een sterke, eenduidige merkidentiteit ontstaat die door de medewerkers wordt gedragen en verankerd.

thomas+broman

Cornelis Koningstraat 3a,
6862 CK Oosterbeek

Telefoon
06 - 21 26 35 54 (Paul Thomas)
06 - 30 23 94 83 (Saskia Broman)

E-mailadres info@thomasenbroman.nl